ο»Ώ PIXY Tokyo Look Book

HOW
TO

Girl

Submit data dirimu sebelum memilih dan memberikan review untuk tampilan makeup favoritmu

Miharu Julie
Youthful Larme-Kei Look
VOTE
169
COMMENT
Raudha Chasmere
Sweet Pinky Blush Look
VOTE
390
COMMENT
Siti Hajar Riska
Feminine Mori Look
VOTE
94
COMMENT
Adiezty Fersa
Casual Kawaii Look
VOTE
239
COMMENT
 1. Pixy BB Cream Bright Fix, all shades
 2. TWC Cover Smooth , all shades
 3. Pixy Eye Brow, color brown
 4. Pixy Perfect Eyeliner
 5. Pixy Waterproof Mascara, color black
 6. Pixy Highlight & Shading
 7. Pixy Line & Shadow, color white & mint
 8. Pixy Eye Shadow no 01
 9. Pixy Blush On no 04
 10. Pixy Silky Fit Lipstick Lasting Matte 406
 1. Pixy BB Cream Bright Fix, all shades
 2. TWC Cover Smooth , all shades
 3. Pixy Eye Brow, color brown
 4. Pixy Perfect Eyeliner
 5. Pixy Waterproof Mascara, color black
 6. Pixy Highlight & Shading
 7. Pixy Line & Shadow, color white
 8. Pixy Eye Shadow no 08
 9. Pixy Blush On no 01
 10. Pixy Moisture Lipstick P10
 11. Pixy Lasting Matte Lipstick LM 207
 1. Pixy BB Cream Bright Fix, all shades
 2. TWC Cover Smooth , all shades
 3. Pixy Eye Brow, color brown
 4. Pixy Perfect Eyeliner
 5. Pixy Waterproof Mascara, color black
 6. Pixy Highlight & Shading
 7. Pixy Line & Shadow, color white & green
 8. Pixy Eye Shadow no 06
 9. Pixy Blush On no 06
 10. Pixy Lip Cream Chic Rose
 1. Pixy BB Cream Bright Fix, all shades
 2. TWC Cover Smooth , all shades
 3. Pixy Eye Brow, color brown
 4. Pixy Perfect Eyeliner
 5. Pixy Waterproof Mascara, color black
 6. Pixy Highlight & Shading
 7. Pixy Line & Shadow, color white & bronze
 8. Pixy Eye Shadow no 09
 9. Pixy Blush On no 06
 10. Pixy Lip Cream Party Red
Pixy Tokyo Look Book

SYARAT DAN KETENTUAN

YOUR COMMENT
OTHER COMMENTS
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array